Videos


Tembang MijilTembang Mijil Poma Kaki

Rating Rating Rating RatingRating
Views: 1,827
Added: 2 years
Runtime: 1:09
Comments: 0

Tags for this video:  Find more videos in the: "Music"
Uploaded by: Estu Pitarto
See more videos uploaded by Estu Pitarto


Related Videos:

Tembang Macapat Maskumambang - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 6555
Ana uga etung-etungane nini (kaki) Lelima sinembah Dununge sawiji wiji Sembah lelima punika Ingkang dhingin rarna ibu kaping kalih Marang...
Tembang Macapat Mijil (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 8440
Poma kaki padha dipun eling, ing pitutur ingong Sira uga satriya arane, Kudu anteng jatmika ing budi Ruruh sarta wasis, Samubarangipun Sarta nedya...
Macapat Javanese Wisdom by Ki Riyanto Lecturer of Brawijaya University
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 1708
Wisdom Poetry of Java or Macapat Javanese Wisdom by Ki Riyanto Lecturer of Brawijaya University Macapat adalah tembang atau puisi tradisional Jawa....
Sekar Macapat Mijil-Movie_0001.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 17396
Mijil tegesipun miyos, mili utawi lahir. Sekar Mijil anggadahi pasemon bilih manungsa wiwit ngambah alam keramean utawi donya.
Tembang Macapat Sinom (Slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 11730
Nuladha laku utama, tumrap wong ing tanah Jawi Wong Agung ing Ngeksiganda, Panembahan Senapati Kapati Amarsudi, sudaning hawa lan nafsu Pinesu tapa...
Gendhing Logondhang - Ladrang Eling-Eling - Sinom Logondhang - Rangsang - Palaran Pl. 5
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 25217
Gendhing LOGONDHANG kalajengaken Ladrang ELING-ELING mawi ndheg ndhegan SINOM LOGONDHANG kasambet Kumuda RANGSANG mawi Palaran: DHANDHANGGULA,...
ratno Mijil Kethoprak
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 6509
hayong
KIDUNG MOCOPAT
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 28228
Soko Guru
Sekar Mocopat Mijil Cèngkok Tintrim [Pèlog Pathet 6] - Gagrag Ngayôgyokarto
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 33633
Tembang Mocopat iki salah sijining pèrangan pupuh soko Serat Wulangrèh. Direkam déning Yayasan Sekarjagad kang kapimpin déning Ki Sondong Mandali,...
Sekar Macapat Kinanthi - Kinanthi
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 17257
Tembung kinanthi lingganipun kanthi tegesipun gandheng,. Kinanthi tegesipun kagandheng utawi dipun gandheng. Pasemonipun sak sampunipun kapetang...
Tembang Macapat Pucung (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 15278
Ngelmu iku kalakone kanti laku Wekase Klawan kas Tegese kas nyantosani Setya budya Pangekese dur angkara Angkara gung, neng angga anggung...
Macapat
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 173282
Macapat minangka sebutan metrum puisi jawa tengahan lan jawa anyar, sing nganti saiki isih ditresnani masarakat, nyatané pancèn angèl dilacak...
tembang jawa - mocopat
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 5888
LIR ILIR kyai kanjeng
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 1647014
Makna dari lagu ilir ilir
Macapat Mpeg4 Oleh Heru Jayeng :Girimargo, Miri , Sragen
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 30999
Tembang jawa mocopat dapat digolongkankan menjadi 11 tembang, yang menggambarkan jalannya kehidupan manusia sejak didalam kandungan ibunda sampai...
Tembang Macapat Mijil
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 854
Tembang Ladrang Mijil Ludira.flv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 3270
Voca Erudita is a student choir of Sebelas Maret University (UNS). UNS itself is an Indonesian state university which is located in Solo, Central...
dhandhanggula
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 39926
MIJIL (A JAVANESE REBAB MUSIC VIDEO)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 2121
A Javenese Rebab Music Video. Mijil is a sekar macapat song that modified with the melody of javanese rebab instrument. This song tell us about...
Lir-ilir
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 60441
Tembang Jawa Religi (Lir-ilir)
JAVANESE GAMELAN KJRI-LA:Continue to Practice,Gambir Sawit Lecturer in Art,Karawitan (HD-K5)
Rating Rating Rating RatingRating
Views: 589
JAVANESE GAMELAN KJRI-LA:Continue to Practice,Gambir Sawit Lecturer in Art,Karawitan . In presenting gending Oil Gambir, use the gamelan ageng....
03 Mijil Ludira Pelog Pathet Barang
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 603
Waosan Macapat Budipekerti
Tembang macapat
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 17522
Tembang macapat slendro patet sanga miring asmaradana, macapat patet pelog 6 sekar pangkur and tembang macapat patet pelog barang megatruh
PURA INDRASANA : Tembang Asmarandana
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 1107
Jineman Mijil laras slendro pathet sanga.MOV
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 2181

Embed Video:

URL 
Link 

Search Video

Top Videos

Top 100 >>>

Videos

Analyse website