Videos


Tembang MijilTembang Mijil Poma Kaki

Rating Rating Rating RatingRating
Views: 1,718
Added: 2 years
Runtime: 1:09
Comments: 0

Tags for this video:  Find more videos in the: "Music"
Uploaded by: Estu Pitarto
See more videos uploaded by Estu Pitarto


Related Videos:

Jineman Mijil laras slendro pathet sanga.MOV
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 1926
Tembang Macapat Maskumambang - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 5734
Ana uga etung-etungane nini (kaki) Lelima sinembah Dununge sawiji wiji Sembah lelima punika Ingkang dhingin rarna ibu kaping kalih Marang...
Macapat Javanese Wisdom by Ki Riyanto Lecturer of Brawijaya University
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 1229
Wisdom Poetry of Java or Macapat Javanese Wisdom by Ki Riyanto Lecturer of Brawijaya University Macapat adalah tembang atau puisi tradisional Jawa....
KIDUNG MOCOPAT
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 23960
Soko Guru
Sekar Macapat Mijil-Movie_0001.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 15986
Mijil tegesipun miyos, mili utawi lahir. Sekar Mijil anggadahi pasemon bilih manungsa wiwit ngambah alam keramean utawi donya.
Tembang Macapat Mijil (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 7358
Poma kaki padha dipun eling, ing pitutur ingong Sira uga satriya arane, Kudu anteng jatmika ing budi Ruruh sarta wasis, Samubarangipun Sarta nedya...
Macapat
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 156261
Macapat minangka sebutan metrum puisi jawa tengahan lan jawa anyar, sing nganti saiki isih ditresnani masarakat, nyatané pancèn angèl dilacak...
Tembang Macapat Mijil
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 601
Tembang Macapat Gambuh (slendro) - Esti (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 3606
TEMBANG MACAPAT GAMBUH Sekar Gambuh ping catur Kang cinatur polah kang kelantur Tanpa tutur katula tula katali Kadaluwarsa katutuh Kapatuh pan...
Tembang Ladrang Mijil Ludira.flv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 3202
Voca Erudita is a student choir of Sebelas Maret University (UNS). UNS itself is an Indonesian state university which is located in Solo, Central...
Lir-ilir
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 59879
Tembang Jawa Religi (Lir-ilir)
Tembang Macapat Kinanthi (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 5227
Mangka kantining tumuwuh, Salami mung awas eling Eling lukitaning alam, Dadi wiryaning dumadi Supadi nir ing sangsaya, Yeku pangreksaning urip...
Tembang macapat
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 15640
Tembang macapat slendro patet sanga miring asmaradana, macapat patet pelog 6 sekar pangkur and tembang macapat patet pelog barang megatruh
Tembang Macapat Megatruh (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 1700
TEMBANG MACAPAT MEGATRUH Wong ngawula ing ratu luwih pakewuh Nora kena minggrang minggring Kudu manteb sartanipun Setya tuhu marang Gusti Dipun...
MAKNA TEMBANG JAWA
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 1630
Arti lan maksud ipun tetembangan jawi. http://benchokotaair.blogspot.com
Sekar Macapat Pocung
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 20851
Tembang Macapat Sekar Pocung anggadahi pasemon bilih pungkasaning agesang punika seda utawi pejah. Manut adat utawi tata cara sakderengipun...
PURA INDRASANA : Tembang Asmarandana
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 1015
X FACTOR INDONESIA AUDITION - Fatin Shidqia - Grenade (Bruno Mars) | Episode 4
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 1525467
AUDISI X FACTOR INDONESIA Episode 4 - Fatin Shidqia Lubis | X Factor Indonesia Boot Camp Playlist : http://bit.ly/XFactorIDBootcampPlaylist Part 01...
Tembang Macapat Durma - Soeharmawan (Pagyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 2953
Duk miarsa krodha prabu Dasamuka Denira wre Subali Sedya ngluwihana Lawan isining jagat Nudingi asru dennya ngling Kagila gila Si monyet ingkang...
Tembang "Lir-Ilir" oleh Grup Rebana PPI Maroko [HD]
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 1235
Penampilan grup rebana PPI maroko pada saat Perayaan Indonesian Day 22 september 2011, di KBRI(wisma) Maroko. vocal : Islahuddin Fahmi, Izna...
Macapat Gambuh Movie_0001.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 27041
Gambuh punika tegesipun cocok, mathuk, utawi jumbuh. Liripun jumbuhing katresnan ing antawisipun putri lan kakung.
MEDITASI diiringi tembang bedhaya pangkur :facebook:Gustinino Channel
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 20509
video ini mengagajak anda untuk mengosongkan pikiran lalu mengikuti alunan lagu dalam ketenangan meditasi
Pupuh Mijil
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 14215
Sekar Macapat Kinanthi Sekar Gadhung Song
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 9798
A piece of Javanese Traditional Little Song (Sekar Alit) called MACAPAT in Kinanthi=6 sentences form and the song popular titled=Sekar Gadhung.....
Srengenge Nyunar - G. Djaduk Ferianto
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 6371

Embed Video:

URL 
Link 

Search Video

Top Videos

Top 100 >>>

Videos

Analyse website