Videos


Tembang MijilTembang Mijil Poma Kaki

Rating RatingRatingRatingRating
Views: 1,412
Added: 1 year
Runtime: 1:09
Comments: 0

Tags for this video:  Find more videos in the: "Music"
Uploaded by: Estu Pitarto
See more videos uploaded by Estu Pitarto


Related Videos:

Tembang Macapat Mijil (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 5791
Poma kaki padha dipun eling, ing pitutur ingong Sira uga satriya arane, Kudu anteng jatmika ing budi Ruruh sarta wasis, Samubarangipun Sarta nedya...
Gendhing Logondhang - Ladrang Eling-Eling - Sinom Logondhang - Rangsang - Palaran Pl. 5
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 13613
Gendhing LOGONDHANG kalajengaken Ladrang ELING-ELING mawi ndheg ndhegan SINOM LOGONDHANG kasambet Kumuda RANGSANG mawi Palaran: DHANDHANGGULA,...
KIDUNG MOCOPAT
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 17120
Soko Guru
Macapat
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 127940
Macapat minangka sebutan metrum puisi jawa tengahan lan jawa anyar, sing nganti saiki isih ditresnani masarakat, nyatané pancèn angèl dilacak...
Sekar Macapat Mijil-Movie_0001.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 13132
Mijil tegesipun miyos, mili utawi lahir. Sekar Mijil anggadahi pasemon bilih manungsa wiwit ngambah alam keramean utawi donya.
Macapat Javanese Wisdom by Ki Riyanto Lecturer of Brawijaya University
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 523
Wisdom Poetry of Java or Macapat Javanese Wisdom by Ki Riyanto Lecturer of Brawijaya University Macapat adalah tembang atau puisi tradisional Jawa....
Tembang Macapat Sinom (Slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 8140
Nuladha laku utama, tumrap wong ing tanah Jawi Wong Agung ing Ngeksiganda, Panembahan Senapati Kapati Amarsudi, sudaning hawa lan nafsu Pinesu tapa...
Sekar Mocopat Mijil Cèngkok Tintrim [Pèlog Pathet 6] - Gagrag Ngayôgyokarto
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 31475
Tembang Mocopat iki salah sijining pèrangan pupuh soko Serat Wulangrèh. Direkam déning Yayasan Sekarjagad kang kapimpin déning Ki Sondong Mandali,...
MIJIL (A JAVANESE REBAB MUSIC VIDEO)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 1372
A Javenese Rebab Music Video. Mijil is a sekar macapat song that modified with the melody of javanese rebab instrument. This song tell us about...
Tembang Macapat Pangkur (pelog) - Sudarsono (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 3835
TEMBANG MACAPAT PANGKUR (Pelog) Sekar pangkur kang winarna Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip Ala lan becik puniku Prayoga kawruhana Adat waton...
Tembang Macapat Gambuh (slendro) - Esti (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 2849
TEMBANG MACAPAT GAMBUH Sekar Gambuh ping catur Kang cinatur polah kang kelantur Tanpa tutur katula tula katali Kadaluwarsa katutuh Kapatuh pan...
Lir-ilir
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 58569
Tembang Jawa Religi (Lir-ilir)
dhandhanggula
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 30969
Tembang Macapat Megatruh (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 1325
TEMBANG MACAPAT MEGATRUH Wong ngawula ing ratu luwih pakewuh Nora kena minggrang minggring Kudu manteb sartanipun Setya tuhu marang Gusti Dipun...
Lou Harrison Concerto for Piano with Javanese Gamelan
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 3386
Concerto for Piano with Javanese Gamelan played with an equal-temperament piano with pelog and slendro tuning of gamelan. Final Year Graduating...
Pangkur Jenggleng
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 20720
Tembang Jawa Klasik
Tembang macapat
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 12420
Tembang macapat slendro patet sanga miring asmaradana, macapat patet pelog 6 sekar pangkur and tembang macapat patet pelog barang megatruh
Srengenge Nyunar - G. Djaduk Ferianto
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 5090
Javanese gamelan: Mijil Wigaringtyas
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 74682
The group Marsudi Raras from Delft performing ketawang Mijil Wigaringtyas on the 100-yr old gamelan Kyai Paridjata (www.marsudiraras.org)
Jineman Mari Kangen

Views: 139
kumpulan tembang macapat dan gending jawa terlengkap hanya ada disini mp3 macapat vidio macapat vidio dan teks macapat gending jawa gamelan jawa
Macapat Dhandhanggula
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 2444
New Project 11
Geguritan (Alit-Alit Putri) - Pupuh Maskumambang
Rating Rating Rating Rating Rating
Views: 5313
Utsawa Dharma Gita (UDG), video dari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Contoh Utsawa Mageguritan Tingkat Alit-Alit Putri, menggunakan tembang wajib...
Tembang Kasmaran

Views: 1955
Album Sunda Corak Warna Voc. Tuti Maharani Comp. Nuzar & Iman Gordon MMPRODUCTION
Sekar Macapat Dhandhanggula laras pelok pathet 6.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 14577
Sekar dhandhanggula anggadahi watak luwes sarta nyengsemaken. Pasemonipun tumrap gesanging manungsa anggambaraken suasana alaming balewisma.
03 Mijil Ludira Pelog Pathet Barang
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 405
Waosan Macapat Budipekerti

Embed Video:

URL 
Link 

Search Video

Top Videos

Top 100 >>>

Videos

Analyse website