Videos


Tembang MijilTembang Mijil Poma Kaki

Rating Rating Rating RatingRating
Views: 2,024
Added: 2 years
Runtime: 1:09
Comments: 0

Tags for this video:  Find more videos in the: "Music"
Uploaded by: Estu Pitarto
See more videos uploaded by Estu Pitarto


Related Videos:

Sekar Macapat Mijil-Movie_0001.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 18799
Mijil tegesipun miyos, mili utawi lahir. Sekar Mijil anggadahi pasemon bilih manungsa wiwit ngambah alam keramean utawi donya.
Tembang Macapat Mijil
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 1287
Gendhing Logondhang - Ladrang Eling-Eling - Sinom Logondhang - Rangsang - Palaran Pl. 5
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 27670
Gendhing LOGONDHANG kalajengaken Ladrang ELING-ELING mawi ndheg ndhegan SINOM LOGONDHANG kasambet Kumuda RANGSANG mawi Palaran: DHANDHANGGULA,...
ratno Mijil Kethoprak
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 6688
hayong
Tembang Macapat Maskumambang - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 7103
Ana uga etung-etungane nini (kaki) Lelima sinembah Dununge sawiji wiji Sembah lelima punika Ingkang dhingin rarna ibu kaping kalih Marang...
KIDUNG MOCOPAT
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 30406
Soko Guru
Sekar Macapat Kinanthi - Kinanthi
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 18863
Tembung kinanthi lingganipun kanthi tegesipun gandheng,. Kinanthi tegesipun kagandheng utawi dipun gandheng. Pasemonipun sak sampunipun kapetang...
Tembang Macapat Mijil (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 8942
Poma kaki padha dipun eling, ing pitutur ingong Sira uga satriya arane, Kudu anteng jatmika ing budi Ruruh sarta wasis, Samubarangipun Sarta nedya...
Sekar Mocopat Mijil Cèngkok Tintrim [Pèlog Pathet 6] - Gagrag Ngayôgyokarto
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 34470
Tembang Mocopat iki salah sijining pèrangan pupuh soko Serat Wulangrèh. Direkam déning Yayasan Sekarjagad kang kapimpin déning Ki Sondong Mandali,...
Lir-ilir
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 60835
Tembang Jawa Religi (Lir-ilir)
Macapat Javanese Wisdom by Ki Riyanto Lecturer of Brawijaya University
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 1904
Wisdom Poetry of Java or Macapat Javanese Wisdom by Ki Riyanto Lecturer of Brawijaya University Macapat adalah tembang atau puisi tradisional Jawa....
MIJIL (A JAVANESE REBAB MUSIC VIDEO)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 2241
A Javenese Rebab Music Video. Mijil is a sekar macapat song that modified with the melody of javanese rebab instrument. This song tell us about...
Tembang Ladrang Mijil Ludira.flv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 3319
Voca Erudita is a student choir of Sebelas Maret University (UNS). UNS itself is an Indonesian state university which is located in Solo, Central...
Tembang Macapat Pucung (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 16163
Ngelmu iku kalakone kanti laku Wekase Klawan kas Tegese kas nyantosani Setya budya Pangekese dur angkara Angkara gung, neng angga anggung...
Tembang Macapat Sinom (Slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 12534
Nuladha laku utama, tumrap wong ing tanah Jawi Wong Agung ing Ngeksiganda, Panembahan Senapati Kapati Amarsudi, sudaning hawa lan nafsu Pinesu tapa...
dhandhanggula
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 41990
Sekar Macapat Dhandhanggula laras pelok pathet 6.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 22158
Sekar dhandhanggula anggadahi watak luwes sarta nyengsemaken. Pasemonipun tumrap gesanging manungsa anggambaraken suasana alaming balewisma.
LIR ILIR kyai kanjeng
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 1703916
Makna dari lagu ilir ilir
Jineman Mijil laras slendro pathet sanga.MOV
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 2246
X FACTOR INDONESIA AUDITION - Fatin Shidqia - Grenade (Bruno Mars) | Episode 4
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 1682575
AUDISI X FACTOR INDONESIA Episode 4 - Fatin Shidqia Lubis | X Factor Indonesia Boot Camp Playlist : http://bit.ly/XFactorIDBootcampPlaylist Part 01...
MAKNA TEMBANG JAWA
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 1725
Arti lan maksud ipun tetembangan jawi. http://benchokotaair.blogspot.com
Tembang Macapat Gambuh (slendro) - Esti (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 4940
TEMBANG MACAPAT GAMBUH Sekar Gambuh ping catur Kang cinatur polah kang kelantur Tanpa tutur katula tula katali Kadaluwarsa katutuh Kapatuh pan...
Tembang Macapat Pangkur (pelog) - Sudarsono (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 6410
TEMBANG MACAPAT PANGKUR (Pelog) Sekar pangkur kang winarna Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip Ala lan becik puniku Prayoga kawruhana Adat waton...
Macapat Dhandhanggula
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 3490
New Project 11
Tembang Macapat Gambuh
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 3461

Embed Video:

URL 
Link 

Search Video

Top Videos

Top 100 >>>

Videos

Analyse website