Videos


Tembang MijilTembang Mijil Poma Kaki

Rating RatingRatingRatingRating
Views: 1,412
Added: 1 year
Runtime: 1:09
Comments: 0

Tags for this video:  Find more videos in the: "Music"
Uploaded by: Estu Pitarto
See more videos uploaded by Estu Pitarto


Related Videos:

Tembang Macapat Mijil (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 5791
Poma kaki padha dipun eling, ing pitutur ingong Sira uga satriya arane, Kudu anteng jatmika ing budi Ruruh sarta wasis, Samubarangipun Sarta nedya...
Macapat Javanese Wisdom by Ki Riyanto Lecturer of Brawijaya University
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 548
Wisdom Poetry of Java or Macapat Javanese Wisdom by Ki Riyanto Lecturer of Brawijaya University Macapat adalah tembang atau puisi tradisional Jawa....
Sekar Macapat Mijil-Movie_0001.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 13177
Mijil tegesipun miyos, mili utawi lahir. Sekar Mijil anggadahi pasemon bilih manungsa wiwit ngambah alam keramean utawi donya.
Macapat
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 129320
Macapat minangka sebutan metrum puisi jawa tengahan lan jawa anyar, sing nganti saiki isih ditresnani masarakat, nyatané pancèn angèl dilacak...
Tembang Macapat Sinom (Slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 8255
Nuladha laku utama, tumrap wong ing tanah Jawi Wong Agung ing Ngeksiganda, Panembahan Senapati Kapati Amarsudi, sudaning hawa lan nafsu Pinesu tapa...
Gendhing Logondhang - Ladrang Eling-Eling - Sinom Logondhang - Rangsang - Palaran Pl. 5
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 13613
Gendhing LOGONDHANG kalajengaken Ladrang ELING-ELING mawi ndheg ndhegan SINOM LOGONDHANG kasambet Kumuda RANGSANG mawi Palaran: DHANDHANGGULA,...
Sekar Mocopat Mijil Cèngkok Tintrim [Pèlog Pathet 6] - Gagrag Ngayôgyokarto
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 31475
Tembang Mocopat iki salah sijining pèrangan pupuh soko Serat Wulangrèh. Direkam déning Yayasan Sekarjagad kang kapimpin déning Ki Sondong Mandali,...
KIDUNG MOCOPAT
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 17120
Soko Guru
Tembang Macapat Pangkur (pelog) - Sudarsono (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 3875
TEMBANG MACAPAT PANGKUR (Pelog) Sekar pangkur kang winarna Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip Ala lan becik puniku Prayoga kawruhana Adat waton...
Tembang Macapat Gambuh (slendro) - Esti (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 2868
TEMBANG MACAPAT GAMBUH Sekar Gambuh ping catur Kang cinatur polah kang kelantur Tanpa tutur katula tula katali Kadaluwarsa katutuh Kapatuh pan...
dhandhanggula
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 30969
MIJIL (A JAVANESE REBAB MUSIC VIDEO)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 1405
A Javenese Rebab Music Video. Mijil is a sekar macapat song that modified with the melody of javanese rebab instrument. This song tell us about...
Lir-ilir
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 58752
Tembang Jawa Religi (Lir-ilir)
Tembang Macapat Megatruh (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 1338
TEMBANG MACAPAT MEGATRUH Wong ngawula ing ratu luwih pakewuh Nora kena minggrang minggring Kudu manteb sartanipun Setya tuhu marang Gusti Dipun...
Pangkur Jenggleng
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 20720
Tembang Jawa Klasik
Sekar Macapat Dhandhanggula laras pelok pathet 6.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 14577
Sekar dhandhanggula anggadahi watak luwes sarta nyengsemaken. Pasemonipun tumrap gesanging manungsa anggambaraken suasana alaming balewisma.
Lou Harrison Concerto for Piano with Javanese Gamelan
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 3445
Concerto for Piano with Javanese Gamelan played with an equal-temperament piano with pelog and slendro tuning of gamelan. Final Year Graduating...
Sekar Macapat Megatruh - Movie_0001.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 18923
Tembung Megatruh kedadosan saking kalih tembung inggih punika megat lan ruh utawi pegat lan ruh. Pasemonipun pisahing nyawa lan jasad utawi raga,...
Tembang macapat
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 12420
Tembang macapat slendro patet sanga miring asmaradana, macapat patet pelog 6 sekar pangkur and tembang macapat patet pelog barang megatruh
Javanese gamelan: Mijil Wigaringtyas
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 74682
The group Marsudi Raras from Delft performing ketawang Mijil Wigaringtyas on the 100-yr old gamelan Kyai Paridjata (www.marsudiraras.org)
Srengenge Nyunar - G. Djaduk Ferianto
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 5090
Sekar Macapat Maskumambang PL. Br.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 11249
Sekar Maskumambang punika pasemonipun bayi, bayi punika taksih suci, sapari polahipun sarwo ngremenaken utawi nyengsemaken, ngantos mipisi utawi...
Tembang Kasmaran

Views: 1955
Album Sunda Corak Warna Voc. Tuti Maharani Comp. Nuzar & Iman Gordon MMPRODUCTION
Sekar Macapat Pocung
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 17278
Tembang Macapat Sekar Pocung anggadahi pasemon bilih pungkasaning agesang punika seda utawi pejah. Manut adat utawi tata cara sakderengipun...
Sekar Macapat Durma LP.Br.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 5479
Sekar Macapat Durma anggadahi pasemon bilih alaming bale wisma (rumah tangga) mboten badhe uwal saking perkawis utawi masalah. Dangu utawi enggal,...

Embed Video:

URL 
Link 

Search Video

Top Videos

Top 100 >>>

Videos

Analyse website