Videos


Tembang MijilTembang Mijil Poma Kaki

Rating Rating Rating RatingRating
Views: 2,186
Added: 2 years
Runtime: 1:09
Comments: 0

Tags for this video:  Find more videos in the: "Music"
Uploaded by: Estu Pitarto
See more videos uploaded by Estu Pitarto


Related Videos:

Tembang Macapat Mijil
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 1925
Sekar Macapat Mijil-Movie_0001.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 20439
Mijil tegesipun miyos, mili utawi lahir. Sekar Mijil anggadahi pasemon bilih manungsa wiwit ngambah alam keramean utawi donya.
Tembang Macapat Mijil (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 9598
Poma kaki padha dipun eling, ing pitutur ingong Sira uga satriya arane, Kudu anteng jatmika ing budi Ruruh sarta wasis, Samubarangipun Sarta nedya...
ratno Mijil Kethoprak
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 6907
hayong
Tembang Macapat Maskumambang - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 7294
Ana uga etung-etungane nini (kaki) Lelima sinembah Dununge sawiji wiji Sembah lelima punika Ingkang dhingin rarna ibu kaping kalih Marang...
MIJIL (A JAVANESE REBAB MUSIC VIDEO)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 2287
A Javenese Rebab Music Video. Mijil is a sekar macapat song that modified with the melody of javanese rebab instrument. This song tell us about...
Macapat
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 191548
Macapat minangka sebutan metrum puisi jawa tengahan lan jawa anyar, sing nganti saiki isih ditresnani masarakat, nyatané pancèn angèl dilacak...
tembang jawa - mocopat
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 6754
Pangkur Jenggleng
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 26419
Tembang Jawa Klasik
Srengenge Nyunar - G. Djaduk Ferianto
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 7961
Tembang macapat
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 19302
Tembang macapat slendro patet sanga miring asmaradana, macapat patet pelog 6 sekar pangkur and tembang macapat patet pelog barang megatruh
Ketawang Mijil Sulastri Pl.Br. (Sunarto Ciptosuwarso)
Rating Rating Rating Rating Rating
Views: 1491
From the Kusuma cassette "Kutut Manggung Gobyog" http://www.discogs.com/S-Ciptosuwarso-Kutut-Manggung-Gobyog/release/3210605
Sekar Macapat Dhandhanggula laras pelok pathet 6.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 23678
Sekar dhandhanggula anggadahi watak luwes sarta nyengsemaken. Pasemonipun tumrap gesanging manungsa anggambaraken suasana alaming balewisma.
Tembang "Lir-Ilir" oleh Grup Rebana PPI Maroko [HD]
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 1393
Penampilan grup rebana PPI maroko pada saat Perayaan Indonesian Day 22 september 2011, di KBRI(wisma) Maroko. vocal : Islahuddin Fahmi, Izna...
PURA INDRASANA : Tembang Asmarandana
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 1255
Tembang Macapat Kinanthi (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 6608
Mangka kantining tumuwuh, Salami mung awas eling Eling lukitaning alam, Dadi wiryaning dumadi Supadi nir ing sangsaya, Yeku pangreksaning urip...
Tembang Macapat Megatruh (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 2152
TEMBANG MACAPAT MEGATRUH Wong ngawula ing ratu luwih pakewuh Nora kena minggrang minggring Kudu manteb sartanipun Setya tuhu marang Gusti Dipun...
Sekar Macapat Kinanthi Sekar Gadhung Song
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 10072
A piece of Javanese Traditional Little Song (Sekar Alit) called MACAPAT in Kinanthi=6 sentences form and the song popular titled=Sekar Gadhung.....
S.Effendy - Seroja ( 60an )
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 170954
sebuah lagu ciptaan Husein Bawafie... (pembetulan/ tambahan maklumat dialu-alukan )...layan
Macapat Gambuh Movie_0001.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 41167
Gambuh punika tegesipun cocok, mathuk, utawi jumbuh. Liripun jumbuhing katresnan ing antawisipun putri lan kakung.
Sekar Macapat Durma LP.Br.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 9215
Sekar Macapat Durma anggadahi pasemon bilih alaming bale wisma (rumah tangga) mboten badhe uwal saking perkawis utawi masalah. Dangu utawi enggal,...
Macapat Mpeg4 Oleh Heru Jayeng :Girimargo, Miri , Sragen
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 32072
Tembang jawa mocopat dapat digolongkankan menjadi 11 tembang, yang menggambarkan jalannya kehidupan manusia sejak didalam kandungan ibunda sampai...
Sekar Macapat Pocung
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 26484
Tembang Macapat Sekar Pocung anggadahi pasemon bilih pungkasaning agesang punika seda utawi pejah. Manut adat utawi tata cara sakderengipun...
Sekar Macapat Maskumambang PL. Br.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 16088
Sekar Maskumambang punika pasemonipun bayi, bayi punika taksih suci, sapari polahipun sarwo ngremenaken utawi nyengsemaken, ngantos mipisi utawi...
Shalawat Jawa - Gampang Lakune
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 68967
Lagu dari nyanyian wali songo ketika menyebarkan ajaran Islam di Indonesia

Embed Video:

URL 
Link 

Search Video

Top Videos

Top 100 >>>

Videos

Analyse website